Elazığ Aileleri+

Musikimizin Kaynak Üstadı Merhum Hafız Osman ÖGE-1892-18/10/1975


 7.4.2015 13:27:17   10286 kez okundu.
 Kategori : KÜLTÜR ADAMLARIMIZ

Hafız Osman ÖGE

Elazığ-Harput Müziği' nin en büyük üstadı ve kaynak kişisidir. 1892 yılında Harput' da doğdu. Asıl adı Osman Feyzi' dir. Harputlu Kamilzâde Muallim Hafız Tevfik Efendi' nin oğludur. İlk tahsilini, hafızlık eğitimini ve bütün makamatı babasından öğrendi.

Elaziz Askeri Rüşdiyesini (Orta okul) ve İdadisini (Lise) bitirdi. 1908 yılında birinci derece ile diplomasını (şehadetname) aldı. 1909 yılında babası vefat edince harbiyeye devam edemedi. Yardımcı muallim olarak atandığı Harput okullarında 1924 yılına kadar çalıştı. 1924 yılında Muallim Mektebi ambar memurluğuna, 1932 yılında da Elaziz Orta Mektep memurluğuna atandı. 1938-1950 yılları arasında ise Malatya Lisesi sekreterliği ve idari işler şefliği yaptı. 1950 yılında emekli oldu ve tekrar Elazığ'a döndü.

Bir memur emeklisi olarak dört nüfuslu ailesiyle Elazığ' da mütevazi ama itibarlı ve saygın bir hayat süren Hafız Osman Öge, bakın 1965 yılında kendi kalemi ile hayatı hakkında neler söylüyor;... 500 lira emekli maaşı ile temini maişet etmekteyim. Başka taraftan hiç bir gelirim yoktur. Bir eserim olmadığı gibi, şair ve bestekâr da değilim, ancak pratik olarak Harput makamatını öğrenmiş ve bunlara layıkiyle vakıfım. Nota bilmem. Sesim güzel ve müsaittir.1960 yılında bütün Harput ezgilerini mani, türkü, hoyrat ve gazel şeklinde okuyarak bantlara vermişimdir. Bu bantlar Elazığ halkına kıymetli bir yâdigarımdır. Yalnız şimdi yaşım itibariyle sadâmın eski tonu ve eski kuvveti kalmadığı ve bundan böyle okumaya da mütehammil olmadığımı esefle ilave etmek isterim. Bantlara okuduğum eserlerden istifade ve terennüm edildikçe kendimde büyük bir bahtiyarlık oluyor ve toprak olduğum zaman da ruhan şâd olur ümidiyle nura eser işler hal tercümemi arz eylerim.15.5.1965

İlk nağmeleri ve Harput Makamatını daha çocuk yaşlarda iken babası ve dedesinden alan Hafız Osman Öge, zamanın ustalarının yorumlarını irdeleyerek yöre ağzının en köklü nağmelerini elde eder. Genç yaşta sesi ve güzel okuyuşu ile artık Harput' da tanınmıştır. Bir yandan camilerde mevlidler kaside ve ilahiler söyler, bir yandan da Harput Havalarına olan aşinalığını sürdürür.1936 yılında Elaziz Halkevi'nde katıldığı derleme çalışmaları ile 56 adet Elaziz ezgisi notalara alınır ve kitaba geçer. Bu, Hafız Osman Öge' nin kaynak kişi olarak katıldığı ilk ciddi programdır. Sonraki yıllarda da bir yandan memuriyetini sürdürürken bir yandan da elinde dokümanlarla Harput ezgilerini irdeler, araştırır ve inceler. 17 Kasım 1937 günü Atatürk onuruna Elaziz Halkevi'nde verilen konsere iştirak eder. Onlarca türkü, hoyrat ve tüm Harput Gazelleri onun sesinden günümüze ulaşmış ve kaybolmaktan kurtulmuştur. 1955 ve 1960 yılında İshak Sunguroğlu'nun ricası üzerine ilerlemiş yaşına rağmen 114 Elazığ ezgisini makara bantlara okur.

Banda okuduğu eserler, Emekli Yarbay Vasfi Akyol tarafından notalandırılarak İshak Sunguroğlu' nun "Harput Yollarında" kitabında yayınlanmıştır. İki adet taş plağı vardır. TRT'ye kayıtlı Elazığ ezgilerinden 27 adedinin kaynak kişisidir. Üstad Hafız Osman Öge, Fikret Memişoğlu' nun 1962 yılında çıkan "Harput Ahengi" kitabı için de makara bantların başına geçmiş ve bir kısım kayıtlar da oradan günümüze ulaşmıştır. 1999 yılında Elazığ Valiliği Vakfı, tüm bu bantları tekrar gözden geçirtmiş ve 59 adet geleneksel ezgiyi orjinal icraya göre notaya aldırarak "Notalarla Harput Musıkîsi Cilt-II" kitabında yayınlamıştır. Çok kalender, efendi ve saygın bir kişiliğe sahip idi. Temiz giyinir, çarşılara muhakkak kıravatlı ve takım elbiseyle çıkardı. İki kızı ve örnek bir aile hayatı vardı. Musıkî ile sadece kültürel amaçla ilgilenmiştir. Klasik Türk Musıkîsini de severdi. Üstad Hafız Osman Öge 18.10.1975 tarihinde Elazığ' da vefat etmiştir. Kabri, Harput' taki aile kabristanlığındadır. Rahmet ve saygı ile anıyoruz.
Kaynak : Harput Yollarında - İshak Sunguroğlu


Haberin ResimleriEtiketler :

Yorum Yap


Yazili ResimBu Habere Hiç Yorum Yapılmamış

0


Duyurular


Tümünü Gör

Yönetim Kurulu


Tümünü Gör

Anket

MARED ÇALIŞMALARINI NASIL BULUYORSUNUZ


 


Tümünü Gör

Bugün : 1614   Son 1 Hafta : 1614   Son 1 Ay : 69510   Son 12 Ay: 1476295