Elazığ Aileleri+

DAMI LOĞLADI


 19.11.2010 20:41:10   744 kez okundu.
 Kategori : ELAZIĞ FIKRALARI

DAMI LOĞLADI

DAMI LOĞLADI

Olayı anlatan: İrfan Altınok

Bizim evi bilen var, bilmeyen var. Ben her ihtimale garşı gine de tarif edem.

Bizim ev Hacı Ziya Beg Hamamının 7-8 gapı aşşağısında, esgi dabahhananın yuharısındadır. Ben (Ettar Fuatın oğlu) İrfan, benden sona da Hoşlunun oglu Eziz, ikimiz birden heç ayrılmayan iki guyruh. Aluça çalmaya, Pişto’nun bağına üzüm çalmaya, Dipsiz göle çimmeye hep birabar gidük.

Şimdi eger size geçmiş günlerden bi macerayı ahan bu horatalardan anladübülürsem valla çoh eyi bahan.

Güneş doğmuş, ortalıh ürüşen olmuşdu. Babamdan esgi odun meydanına getdik. Gavurma içün bi tene tiştir, bi tenede çepüç alduh. Ama zayıf olduğu içün aynen gıdik. Bu gıllikli heyvanları eve götürdük. Zaza Keko kesdi. O gün gavurma var diye çelik çubuh, çahmah attımdan, aşuh oynamaya getmedük. Babam bahan deyi ki; “Ula tuvah meliği, bögün it otarmahdan gurtuldun.”

Anam gavurma teşdinden, egişini çıhardı, etleri köcde gırduh. Bi yandan da suyun gızması içün beroşada su goyduh.

Horatayı uzatmıyah. Gavurma bişdi. Vakıtda hama hama ahşam. Yorgunluhdan da yuhumuz geldi. Ayamlar savumadığı üçün damda yatduh.

O günde bibimden diyezem bizdelerdi. Bibimin yatağını çahşamış bi köşgün üsdüne hazırladılar. Bende arhası pege bahan bi meregin damında yatim. Ayahcahdan dama çıhdım. Meregin cisirleri çürük olduğundan ayağımı basunca çedene gibi çıt çıt çıtıli. Döşege eynen bi meyit gibi uzandım. Yuhluyacam, pisikler bırahmi, gırnava gelmiş bagiriler. “Pişt pişt garnagissi gızıl gurt.”

Vakit yassı oldu. Allah’ına gurban, rahmetlik müezzin Cövdet’de ele bi ezan ohuki artuh başladim tapiklemeye. Birezde ben yırladım, sonadan yuhlamışım. Guşluh mehli sarhoş gibi merişe merişe uyandım.

Bögün de Eziz gilde garılara mevlüt ohunacahdı. Benden, Eziz şeker isdemek üçün Eziz gile getdük. Anası “Garnağıssi gottik yeyin” deyip bizi enseledi. Bizde hayıf almah üçün bi şeytanlıh düşündük. En sonunda ahlımıza geldi. Babam yeni bi loğdur ağacı yapdurmuşdu. Onu musandaranın üstünden alduh. Eyvana ayahcağı gurup dama çıhduh. Mevlüdün de essalatu vessalat hoca ohidi. Hama loğa loğdur ağacını bağladuh anadın mı, gopa gopa damın bi başında öbür başına hışımdan çektük. Valla degme zelzele bu gadar olmazdı. Aşşagidan sesler gelmeye başladı.

Yetişin Ümmet-i Muhammet, yer oyni. Cisirler yerinde gopi. Hele gakko o garıları bi göresiz şekeri sepe sepe ele bi gaçiler ki biz heman aşağı yendük. Şekerleri enterimizin eteğine doldurduh. Firroş gapıya. O zaman çağaduh diye enteri geyidük.

Sonunda anam ve diğer gomşular loğ çekdügümüzü annadılar. Anam başladı bize gariş vermeye; “E oğul, oğul, tike olasın. İki gözün emme ola, avucuma gele.” Valla biz dama gaçduh. Ele bi şekerlerü agzımıza tihidük ki.

Kürsü Başı Dergisi

ELAZIĞ FIKRALARI İ.EKREM KATI


Yorum Yap


Yazili ResimBu Habere Hiç Yorum Yapılmamış

0


Duyurular


Tümünü Gör

Yönetim Kurulu


Tümünü Gör

Anket

MARED ÇALIŞMALARINI NASIL BULUYORSUNUZ


 


Tümünü Gör

Bugün : 2549   Son 1 Hafta : 14828   Son 1 Ay : 45413   Son 12 Ay: 1621915