Elazığ Aileleri+

Arkeoljik alanlar


 13.10.2009 11:19:11   1095 kez okundu.
 Kategori : ELAZIĞDA TURİZM

ARKEOLOJİK ALANLAR

     
            Taş Devri Araştırmaları :

            Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Profesörlerinden Dr.İ.Kılıç Kökten’in başkanlığında Hastek (Yenipayam) çevresi ile Ağın civarında Karasu boyunda araştırmalar yapılmıştır. İlk  Tunç Çağ’ı kalıntılarına rastlanılmıştır.

            Ağın Kazısı : Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Klasik Arkeoloji Doçenti Ümit Serdaroğlu başkanlığında yapılan kazılarda İlk Tunç Çağı buluntuları ve Bizans, Roma devri yapı katlarına rastlanılmıştır.

              Ağın Nekropolünde 26 mezar bulunmuş ve bunların içinden kıymetli ziynet eşyaları çıkarılmıştır.

            Avşan Kazısı : Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü Müdürü Mr.David H.Fremch’in başkanlığında kazılar yapılmıştır. Bu bölgede Çayboyu, Taşkun, Kale ve Aşvan Höyüğü adındaki yerlerde yapılan kazılarda çeşitli buluntulara rastlanmıştır.

            Çayboyu’nda Orta ve İlk Tunç Çağı buluntuları, Taşkun Kale’de M.Ö. 3. bin kalıntıları bulunmuştur. Aşvan Höyüğü’nde Orta Çağ buluntuları arasında Selçuk, Bizans sikkelerine rastlanılmaktadır. M.Ö. 1. ve 2. yüzyıla ait tabaka Roma devrine aittir.

            Hanibrahimşah Kazısı : Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Hititoloji Kürsüsü Doçenti Dr.Hayri Ertem’in başkanlığında kazılar yapılmıştır. Höyükte 10 iskan tabakası tespit edilmiştir. Bizans devri buluntularına rastlanıldığı gibi İlk Tunç Çağı kalıntıları da görülmektedir. Bu çağın uzun bir süre höyükte hakim olduğu anlaşılmaktadır.

            Haraba Kazısı : Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Klasik Arkeoloji Kürsüsü Profesörü Baki Öğün’ün başkanlığında Haraba Kazısı yapılmıştır. Bu höyükte yapılan kazı ile burasının Arsamossata (Şimşat) olduğu çıkan kuvvetli belgelerle ispatlanmıştır. Helenistik devir, Roma ve Selçuklu devirlerine ait buluntulara da rastlanılmıştır.

            Korucu Tepe Kazısı : Moutrits Van Lovn ve Hans G.Güterbock’un idaresi altında Chikago Üniversitesi adına kazı yapılmıştır. Kazı yarım bırakılmıştır. İlk Kalkolitik, Son Kalkolotik, İlk Tunç Çağ ve Son Tunç Çağ kalıntılarına rastlanılmıştır. Bu höyüğün önemli buluntuları arasında Hitit mühürleri gelmektedir.

            Norşun Tepe Kazısı : İstanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü Prehistorya uzmanı Dr.Harald Hauptmann’ın başkanlığında Norşun Tepe Kazısı yapılmıştır. İlk Demir Çağ, Orta Demir Çağ, son Kalkolitik Çağ ve Tunç Çağ iskan tabakalarına rastlanılmıştır. Son Tunç Çağ tabakasında büyük bir saray çıkarılmıştır. İlk Tunç Çağ III tabakasında İskitlere ait iki adet at gömüsü tespit edilmiştir. Norşun Tepede ele geçen Orta Demir Çağ mimari topluluğu bizzat ova üzerinde ele geçen ilk örnektir. Buranın Urartular devrinde önemli bir merkez olduğunu ortaya koymaktadır.

            Pağnik Kazısı : Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü Müdür Yardımcısı Richard P.Harper’in başkanlığında yapılan Pağnik kazısı sonucunda Roma devrine ait bir kale ortaya çıkarılmıştır. Burada bulunan sikkeler Caesareia Cappadociae’da basılmış 2. yüzyıl sikkeleridir. Tarihlendirme bakımından önemlidir.

            Pulur (Sakyol) Kazısı : Pulur, Tunceli İli’nin Çemişgezek İlçesine bağlı bir Köydür. Bu Köyde Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına Dr.Hamit Zübeyir Koşay’ın başkanlığında kazı yapılmış olup höyük tamamen düzenlenmiştir. Höyükte onüç yapı katı tespit edilmiştir. Onbirinci yapı katında rastlanan iki tapınakta Bereket Tanrıçası ve eşine ait heykel bulunmuştur. Bu heykeller Anadolu’da nadir rastlanan örneklerdendir. M.Ö. 3000 yıllarına tarihlendirilir. Ayrıca Neolitik Çağ buluntularına da rastlanılmıştır.

            Tepecik Kazısı : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prehistorya Kürsüsü Doçenti Ufuk Esin’in başkanlığında Uluova’daki Tepecik’te yapılmıştır. Orta Çağ, Demir Çağ, Tunç Çağ, Kalkolitik ve Neolitik Çağ buluntuları veren bu höyükte M.Ö. 5 bin yılından beri kültür tarihi yönünden aydınlığa kavuşmuş ve Altınova (Uluova) höyüklerinin Anadolu Tarihi içinde yeri ve gelişmesi takip edilebilmiştir.

             TARİHİ SİDLER (ARKEOLOJİK ŞEHİRLER)

            Palu İlçesi’nin Murat Çayı sol sahilindeki Haraba Köyündeki kazı ile ortaya çıkan tarihi şehir Arsamosata’da bir çok kültürel buluntulara rastlanılmış ve bu buluntular Elazığ Müzesi’ne teslim edilmiştir.

 Yorum Yap


Yazili ResimBu Habere Hiç Yorum Yapılmamış

0


Duyurular


Tümünü Gör

Yönetim Kurulu


Tümünü Gör

Anket

MARED ÇALIŞMALARINI NASIL BULUYORSUNUZ


 


Tümünü Gör

Bugün : 2595   Son 1 Hafta : 15661   Son 1 Ay : 71545   Son 12 Ay: 574211