Elazığ Aileleri+

HARPUT MEDRESELERİ


 3.12.2010 15:09:49   5803 kez okundu.
 Kategori : ELAZIĞDA TURİZM

HARPUT MEDRESELERİ

Medreseler

1. Arslaniye (Esediye) Medresesi: 1518 tarihli defterde muhtemelen Bahaüddin Medresesi olarak zikredilen medrese olmalıdır. Medrese, camii ve zaviye ile birlikte bir külliye teşkil etmektedir. Medresenin kesin inşa tarihi belli olmamakla beraber, Selçuklu ve Artuklular zamanında yapılmış olabileceği, bugün mevcut olmayan fakat 20-30 yıl kadar önce metruk bir halde bulunduğu ifade edilen avlusunun methalindeki üslup ve mimari özelliklerine istinaden ileri sürülmüştür. Söz konusu methalin üst köşelerini teşkil eden iki tarafındaki evvelce mevcut olduğu bildirilen arslan kabartmasından da bahsedilmektedir ki, isminin buradan geldiği tahmin olunmaktadır. Belki de Külliyeyi Artuklu Fahrettin Kara Arslan inşa ettirmiş olduğundan, Arslaniye adını almıştır.

2. Zahiriye Medresesi: Aynı adla anılan mahallede bulunan bu külliyenin bulunduğu yerde, bugün “Zahiri Baba” olarak anılan türbeden başka bir yapı kalmamıştır. Türbe, son derece küçük ve basit bir yapıdır. Muhtemelen Selçuklu çağında inşa edilmiştir. Zahiri Baba türbesinde medfun olan zatın, medresenin kurucusuna mı, yoksa sonraki devirlerde medresede hizmet veren bir zata mı ait olduğu bilinmemektedir. 1523 tarihli icmal defterindeki “Evkaf-ı Medrese-i Melik-i Zahiriye” kaydına bakılırsa, Melik Zahir’in, Harput’taki medrese ile olan ilgisi konusunda herhangi bir kayıt mevcut değildir.

3. Molla Ahmet Peykereci Medresesi: Hayatı ve şahsiyeti hakkında efsanevi rivayetlerin dışında pek az bilgi sahibi olduğumuz Molla Ahmet Peykereci’nin medrese ve zaviyesine ait kayıtlar, onun evvel zannedildiği gibi, XVII. Yüzyılda IV. Murat devrinde değil, ondan em az 120 sene önce yaşadığını ortaya koymaktadır.


Yorum Yap


Yazili ResimBu Habere Yapılan Yorumlar

2senem

19.2.2012 08:07:59

site çok güzel teşekkürlergözdenur

19.2.2012 08:06:31

osmanlı döneminden kalma medreseler yokmu


Duyurular


Tümünü Gör

Yönetim Kurulu


Tümünü Gör

Anket

MARED ÇALIŞMALARINI NASIL BULUYORSUNUZ


 


Tümünü Gör

Bugün : 2118   Son 1 Hafta : 10842   Son 1 Ay : 60198   Son 12 Ay: 787390